# Education

“พิธีกรรม” การเลือกตั้งในโรงเรียน

ในช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนทั้งหลาย ทั้งประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ก็จะมีบรรยากาศของ “การเลือกตั้งประธานนักเรียน”, “สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย” (ซึ่งเวลาอื่นไม่ส่งเสริมหรือ?) ฯลฯ แต่ละโรงเรียนก็จะมีระบบ ชื่อที่ใช้ในการเรี

# Education

หลายเหตุผลที่ทำไมเราควรจะศึกษาภาษาอังกฤษ

ในระหว่างทางที่ผมกำลังนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้าน ผมนึกอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วก็นึกเรื่องนี้ขึ้นได้ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่อ่านถูกพร่ำสอนกันมาโดยตลอดว่าให้เรียนภาษาอังกฤษอย่างตั้งใจ เพื่ออนาคตภายภาคหน้า แน่นอนว่าคำกล่าวนี้ถูกต้อง เนื่องด้