/ # Social & Politics / 2 min read

ว่าด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทยและอื่นๆ

สวัสดีครับ

จริงๆครั้งนี้จะเขียนสั้นเพราะขี้เกียจ

เข้าเรื่องเลย

ทุกท่านเคยเรียนประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนกันอยู่แล้วใช้หรือไม่?

ป.1 - ม.6

เราได้เรียนประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการ "ถูกเลือก" และ "คัดสรร" โดยรัฐมาตลอด

เรารู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สุโขทัยซึ่งคิดว่าเป็นจุดกำเนิดของไทยในปัจจุบัน

เราเรียนอยุธยา เรียนธนบุรี จนกระทั้งรัตนโกสินทร์

เรารู้จักกษัตริย์ในอาณาจักรที่เคยตั้งอยู่ในแผ่นดินนนี้มากมาย รู้ทั้งสงครามในสมัยนั้นๆ และสิ่งที่พวกท่านเหล่านั้นได้ทำลงไป

แต่ลองให้คนยุคใหม่ๆหรือยุคผมมาลองพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ พ.ศ.2475 สิครับ ลองพูดถึง 6 ตุลา 14 ตุลา หรือแม้แต่เหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงสิบปีนี้! เราอาจจะอธิบายไม่ค่อยได้ถึงแม้เหตุการณ์นั้นๆ จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ร่วมสมัยกับเราก็ตาม และส่งผลกระทบอย่างมากต่อเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับ

เป็นที่น่าแปลกใจ ที่เรารู้จักคนในร้อยสองร้อยปีที่แล้ว แต่กลับไม่รู้จักคนที่เป็นถือว่า "ดัง" ในสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมา และสิ่งที่พวกเขาทำนั้นส่งผลกระทบต่อเราถึงปัจจุบัน

ดังนั้นคงจะบอกได้ว่า ประวัติศาสตร์ที่ถูกรัฐคัดสรรมานั้น มันทำให้ประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้ๆ ตัวเรามากๆ นั้นอยู่ห่างออกไป อาจด้วยจุดประสงค์บางประการ แล้วเอาเรื่องโบร้าณโบราณมาสอนเรา ทั้งๆที่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ แต่อาจจะทำให้ซาบซึ้ง และปฏิบัติตนเป็น "คนดี" ของรัฐ แต่ไม่เกิดคำถามอะไรขึ้นต่อมา

จริงๆผมเหมือนเคยได้ยินคนพูดอะไรอย่างนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจมาก แต่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นใคร จริงๆ มีใครหลายๆ คนพูดคล้ายๆ อย่างนี้เหมือกัน เขาเป็นคนให้แรงบันดาลในการเขียนครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ก็คือเขาบอกว่า เราเรียนประวัติศาสตร์ที่รัฐเอามาให้เรียนเนี่ย แต่เรากลับไม่สามารถบอกถึง สิ่งที่เป็น "รากเหง้า" ของเราได้ดีเลยซะทีเดียว ว่าจริงๆ แล้วเรามาจากที่ไหนกันแน่

อาจออกประเด็นเล็กน้อย

ผมจึงอยากบอกว่าจริงๆ แล้วความเป็นไทยมันมีจริงอย่างไรแค่ไหนกัน เราพึ่งมาเป็นประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2482 นี้เอง แต่ก่อนนั้นชื่อประเทศสยามเนี่ย ผมว่ามันสื่อถึงประเทศเราได้ดีทีเดียว เรามีชาวมอญ จีน มลายู เขมร ล้านนา เนี่ย

ว่าด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทยและอื่นๆ
Share this